เตรียมตัวก่อนเรียน ทำเว็บไซต์ lnwshop

★ เตรียมรูปภาพสินค้าอย่างน้อย 20 รูป แยกเป็นหมวดหมู่ (แยกFolder)

****(รูปภาพสวยคมชัดจะทำให้เว็บไซต์สวยยิ่งขึ้น)

 

★ เตรียมเนื้อหาที่ต้องการทำในเว็บไซต์หน้าแรก

เช่น ข้อความแนะนำร้าน แนะนำสินค้า ช่องทางการติดต่อ วิธีการสั่งซื้อ รีวิว ฯลฯ

****พิมพ์ใส่ Word หรือ Notepad เตรียมไว้

 

Login Email

★ Login Facebook