★ เตรียม คลิปวีดีโอ ในโทรศัพท์มือถือ พร้อมสำหรับการตัดต่อวีดีโอ

★ วีดีโอที่ต้องการอัพโหลดในช่อง Youtube แนะนำให้ถ่ายเป็นแนวนอน

Login บัญชี Gmail ในคอมพิวเตอร์  ***ใช้ Browser: Chrome