เตรียมตัวก่อนเรียน

★ Login Facebook ใน Notebook

★ มี Fanpage พร้อมสำหรับการโปรโมท

★ มีโพสต์ในเพจ ที่พร้อมโปรโมท

★ บัตรเครดิต/บัตรเดบิต สำหรับสมัครบัญชีโฆษณา Facebook